תמונות

עמוס עוז בכינוס של תנועת השמאל החדשה, בית אמות המשפט ת"א