תמונות

חזני, מסיבת סיום האחר הגדול, האומן 17 צילום: עודד קרני