תמונות

חיים רביבו ואשתו, אירוע שלישיית מה קשור צילום: אלעד דיין