תמונות

יהודה לוי נוחת מארה"ב, מרץ 2016 צילום: אביב חופי