תמונות

דירות סטודנטים, חדר תינוק ג'ין מרמרי תמונות גובה, צילום שרון ברקת צילום: שרון ברקת