תמונות

גיבש תכנית פעולה עד למכירה? אלי טביב (ניר בוקסנבאום)