תמונות

ורגאס דאג להוריד את חיפה למחצית בפיגור מינימאלי (אלן שיבר)