תמונות

יעל פוליאקוב הריון דצמבר - Shlomi Mizrahi - Saloona Nashim-Bahazit צילום: שלומי מזרחי