תמונות

גנאים וחברי מועצת העיר. יחייכו בסיום? (עמית מצפה)