תמונות

חיים רמון. תלוי בתמיכת גורמים חיצוניים (אלן שיבר)