תמונות

ניצחון שלישי רצוף לירוקים (צילום: יוסי שקל)