תמונות

היוונים היו שק החבטות של ישראל (לירון מולדבן)