תמונות

ורד עם טל ותמוז. הגיע לבית&"ר בשיא פריחתה (גיא בן זיו)