תמונות

ירושלים, עזרת ישראל, קשתות, צילום גיא יצחקי, צילום: גיא יצחקי