תמונות

פריצה מול איציק כהן. לק"ש עוד יש גביע לקחת