תמונות

עידן טל מקבל ברכה הרב גרוסמן, גאידמק מאושר (מור שאולי)