תמונות

עמאל פלאח, עמי פזטל ובן ציון פרחי (יניב גונן)