תמונות

ישים את המפתחות? שמיר (עודד קרני, מנהלת הליגה)