תמונות

השטרות החדשים, ממים (מתוך הפייסבוק של איל אילת) צילום: פייסבוק