תמונות

רייכרט. תגובה חריפה של מכבי. מה יגיד הבורר?