תמונות

עוד משחק שבו הוא לא הצדיק את המעמד ואת תג המחיר. טורס (gettyimgaes