תמונות

קוזמאנוביץ'. הרכש מאינטר פתח בהרכב (getty)