תמונות

פנג´ייאני מחוייך לפני שהובס. חושב שהיה לו משחק טוב דווקא... (דרור