תמונות

דניאל יאמר וביוואן פרנסמן. גם את הבלם הביא הבעלים לקבוצה (תומר גבא