תמונות

כשעה לפני המשחק, אוהדי חיפה עודדו בטירוף (אלן שיבר)