תמונות

יש לו את כל הסיבות לשמוח. פלקאו (gettyimages)