תמונות

מי היה מאמין? אליהו באדום, מול מכבי (אלן שיבר)