תמונות

15. חיל האוויר והחלל צילום: סמל מיכאל שבדרון