תמונות

צ'יבוטה הוריד חולצה וראה אדום (צילום: אלן שיבר)