תמונות

פחות מ-70, עששית לבנה גובה צילום: שחר תמיר