תמונות

שיר עמוס, חיילת כבדת שמיעה שסיימה קורס קצינים צילום: דו"צ