תמונות

מתלה לעציץ, קושרים כל זוג חוטים (6) צילום: בר אלברט