תמונות

כפ"ס חגגה על חשבונה של הוד השרון(צילום: דוד סילברמן איגוד הכד