תמונות

אחווה בין מחנות האוהדים בפתיחה (gettyimages)