תמונות

מסורת, ריגוש, היסטוריה. הלפיד האולימפי היום ביוון (gettyimages)