תמונות

אמנית הודית - פינות צבעוניות בחדרה של הבת הקטנה1 צילום: גרו מוקטה-הולטר