תמונות

האצטדיון הנבנה בפ&"ת. &"זה יהיה אצטדיון מדהים&"