תמונות

אבוהב. נגד אנשי כדורגל ששותים ונוהגים (משה חרמון)