תמונות

שיחה עם ג', גבר מכה שעבר שיקום ועובדת סוציאלית