תמונות

יש ממה להתעודד, יש ממה להיזהר. וארדי (gettyimages)