תמונות

אלרואי, פצ'אלקה וקנדה. מתחילים עונה (דרור רוזנפלד)