תמונות

העיתון שמראה על הפציעות של מליקסון ומלצקי (בעז גורן)