תמונות

רביד גזל. קרית שמונה טוב יותר מיריבתה (משה חרמון)