תמונות

דליפת שמן במפרץ חיפה צילום: פרד ארזואן, המשרד להגנת הסביבה