תמונות

מדוניאנין מנסה לקחת כדור מגל כהן (יניב גונן)