תמונות

אלעד זוהר [ללובי נבחרת חדשות בלבד] צילום: חדשות 2