תמונות

השריפה כפי שתועדה מתוך אוטובוס הצוערים דקות לפני ש צילום: ערוץ הכנסת