תמונות

שולי רנד בטלית לבנה, שר במיקרופון צילום: mako