תמונות

חפירות במלון עדן ליד אנדרומידה ביפו צילום: רשות העתיקות