תמונות

רק הוא חושב שיש לו קבוצה טובה. עטר (אלן שיבר)